Etkilli Sözller-3 önemli sözler, hayatımıza yön veren sözler, yeni güzel özel sözler

EFSANE GENC 6 Tem 2019

 1. EFSANE GENC

  EFSANE GENC tasarımcı Tasarımcı

  409
  18
  0  ETKİLLİ SÖZLER-3

  201 "Aşağı tükürsem sakalım, yukarı tükürsem bıyığım." Fransız Atasözü
  202 "Demir tavında iken (sıcakken) dövülür." Fransız Atasözü
  203 "Selamet ül-insan fi hıfz il-lisan. (İnsanın selameti dilini tutmasıdır.)" Hz. Muhammed (s.a.v.)
  204 "El-aceletü min eş-şeytan. (Acele işe şeytan karışır.)" Hz. Muhammed (s.a.v.)
  205 "Hayr el-umur evsatuha. (Her şeyin iyisi ortada olandır, itidal)" Hz. Muhammed (s.a.v.)
  206 "El-intizar eşeddü minen-nar. (Beklemek ateşten beterdir.) Hz. Muhammed (s.a.v.)
  207 "Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir." Eflâtun
  208 "Haklı olduğunuza inanıyorsanız, sakin olmayı başarabilirsiniz." Bud Holiday
  209 "Ceza kaldırılabilir; ama suç insanın içinde sonsuza kadar yaşar." Ovidius
  210 "Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan.." Pir Sultan Abdal
  211 "Güzellik giyinenlerin süslüğü ile oluşmaz; bilgi ve terbiye ile güzel olunur.." Hz. Ali (r.a.)
  212 "Aslanların gencine sataş da, yaşlısına yaklaşma." W.Shakespeare
  213 "Gençlerin gençlerle, yazın yazla, dökülen yaprakların dökülen yapraklarla olması gerek." John Gaisworty
  214 "Yaşamak bir şölendir. Bu şölene çağrılan kimseler pek çoksa da, masaya oturmayı başaranlar pek azdır." Darwin
  215 "Pek az insan başkalarının deneylerinden yararlanmayı bilecek kadar akıllıdır." Voltaire
  216 "Selamet, muhalefeti ve ilmin, ayrılmayı gerektirdiği şeye girmeyi terketmek suretiyle selameti arayanın arkadaşıdır..." Cüneyd-i Bağdadi
  217 "Kerem, dünyayı ona muhtac olana vermen ve kendisine muhtac olduğun Allah’a yönelmendir.." Ebu Hafs
  218 "Verdiğini hatırlayan ve kalbinden geçiren kimse seha (cömertlik) ismine layık değildir.." Hz. Muhammed (s.a.v.)
  219 "Arz, Adem oğluna der ki; Sen benimle bizim aramıza bir örtü koyuyorsun, halbuki sen yarın benim karnıma gireceksin.." Hz. Muhammed (s.a.v.)
  220 "Allah, sana göğe bakmaktan, kendisine işaret edilmekten daha yakındır.." Serrac
  221 "Mü’min’in ferasetinden sakının, çünkü o Allah’ın nuruyla bakar.." Hz. Muhammed (s.a.v.)
  222 "Tasavvuf, Hakk’ın seni senden öldürmesi ve seni kendisiyle diriltmesidir.." Cüneyd-i Bağdadi
  223 "Aklın saf dışı edildiği yerde, zekânın ürünleri yenir; ama meyve zehirleyici de olabilir!." Ahmed Hulûsi
  224 "Tedavi için başvurduğumuz çarelerin en iyisi kan aldırmaktır.." Hz. Muhammed (s.a.v.)
  225 "Sen Halktan gerçeği gizledin, onlar seni şeref mevkiine oturttular. Ben ise onlara gerçeği söyledim, beni taşladılar. Cüneyd-i Bağdadi
  226 "Herkes ne için yaratılmışsa o, kendisine kolaylaştırılacaktır.." Hz. Muhammed (s.a.v.)
  227 "Var veya yok, nefyedilen veya baki olan benim,Hissedilen, vehmedilen, yılan ve efsuncu benim...Benim bağlanan ve çözülen, içilen, hem de saki,Hazine, fakir de benim, hallakım, halkım da benim..." Abdûlkerim Ceyli
  228 "Şüphe, doğruyu bulduran bir duygudur.." Ahmet F.Yüksel
  229 "Bir hatayı iki defa tekrarlamayan, en mükemmel insandır.." Albert Einstein
  230 "Şerrin hayrı, şer olduğunun anlaşılmasıdır." Ahmet F.Yüksel
  231 "Cehennem yolunun taşları iyi niyetle örülmüştür." Ahmed Hulûsi
  232 "Peşin hükümlülüğün samimiyet kavramında asla yeri olmaz." Ahmet F.Yüksel
  233 "Biri sana sırtını çevirirse üzülme, böylece dostunla düşmanını ayırt etmiş olursun.." Hz. Ali (r.a.)
  234 "Egoistlerin en iyi tarafı sürekli kendilerinden bahsettiklerinden gıybet yapmamalarıdır." Lucille S. Harper
  235 "Tecrübelerimizle biliyoruz ki kimse tecrübelerden ders almıyor." George Bernard Shaw
  236 "Yoldaşı asil düsünceler olan asla yalnız değildir." Philip Sidney
  237 "Okunacak en büyük kitap insandır.." Haci Bektaşı Veli
  238 "Bekleyebilen için herşey iyi sonuç verir." Tolstoy
  239 "Batıni müşahade, zahirdeki değerlendrmeyle netleşir." Ahmet F.Yüksel
  240 "Hile yapanın başarısı, asla süre gitmez.." Ahmed Hulûsi
  241 "İnsanlara baş olup, hükmetme duygusu “emmare” nin dışa vurmasından başka bir şey değildir!." Ahmed Hulûsi
  242 "Sarhoşlarda tadıp şarap bir hoş surete büründü,Sarhoşlarda ayan oldu, göründü perdelerinden...” Abdûlkerim Ceyli
  243 "İnsan ne kadar az düşünürse o kadar çok konuşur.." Montesquieu
  244 "Bir peşin hükmü yok etmek, bir atomu parçalamaktan daha zordur.." Albert Einstein
  245 "Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür, ama hiç kimse önce kendini değiştirmeyi düşünmez.." Tolstoy
  246 "İnsan, sevdiği kimse ile beraberdir.." Hz. Muhammed (s.a.v.)
  247 "Arar idim Allah'ı buldum.. Buldum da ne oldu?.." Yunus Emre
  248 "Emanet ehline verilmez ise, o topluluğun kıyameti yakındır.." Hz. Muhammed (s.a.v.)
  249 "Bilinenin ispatı gerekmez.." Ahmet F.Yüksel
  250 "Duygular ön planda ise yaşam gerilerdedir." Ahmet F.Yüksel
  251 "İnd-i Sânî'de, bütün mahlûk TEK bir NOKTADIR; Kâinâtın cümlesi bu, NOKTA da bir NÜKTEDİR!.." Ken'ân Rifâî
  252 "Aşikârdır Zât-ı Hak, görmeyi bir dilesen!..
  'BEN'liğidir var olan, adını silebilsen!..
  Düşünürsün ki varsın, oysa bu varsayımın...
  Zât-ı Hak'tır varlığın, "NEFS"ini görebilsen!.." Ahmed Hulûsi
  253 "Cömertlikte yardım etmede akar su gibi ol
  Şefkat ve merhamette güneş gibi ol,
  Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol..
  Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol,
  Tevazu ve alçakgönüllülükte toprak gibi ol,
  Hoşgörülükte deniz gibi ol,
  Ya olduğun gibi görün,
  Ya göründüğün gibi ol...." Mevlânâ
  254 "Zuhur, zuhura ve tecelliye perdedir." Ahmet F.Yüksel
  255 "Ayakkabılarım olmadığı için üzülürdüm, ta ki sokakta ayakları olmayan adamı görene kadar" Balzac
  256 "Samimi olmayı vaadedebilirim; tarafsız olmayı asla." Goethe
  257 "Sormaz ki bilsin sorsa bilirdi, bilmez ki sorsun bilse sorardı." Şiraz'lı Sâdi
  258 "Yenileceğinden korkan, daima yenilir." Yıldırım Beyazıt
  259 "Tohum ek, vermezse toprak utansın." Necip Fazıl
  260 "Felaket kabarık dost sayısını sıfıra indirir." W.Shakespeare
  261 "Felaketin bir iyliği varsa, hakiki dostlarımızı tanıtmasıdır." Balzac
  262 "Büyük beyinler fikirleri, orta beyinler olayları, küçük beyinler ise kişileri konuşur." Hyman Rickover
  263 "Öyle horozlar vardır ki, öttükleri zaman güneşin doğduğunu sanırlar." H. Dunant
  264 "Zaman paraya benzer, lüzümsuz yere sarfedilmedikçe daima yeter." Konfiçyüs
  265 "Derin olan kuyu değil, kısa olan iptir." Konfiçyüs
  266 "Sizden hiçbiriniz, nefsini hakir (küçük) yapmasın" Hz. Muhammed (s.a.v.)
  267 "Kim Cuma günü selameti bulursa, diğer günlerde de bulur" Hz. Muhammed (s.a.v.)
  268 "Yolculuk edin sıhhat bulursunuz" Hz. Muhammed (s.a.v.)
  269 "Mekke kalma ve oturma yeri değildir. Hac ibadetini yerine getirdikten sonra Mekke de kalma süresi 3 gecedir" Hz. Muhammed (s.a.v.)
  270 "Yolculuk azaptan bir parçadır" Hz. Muhammed (s.a.v.)
  271 "Biriniz yolculuğa ait işini bitirince ailesinin yanına dönmeğe acele etsin" Hz. Muhammed (s.a.v.)
  272 "Hac ve Umreye gidenler Allahın elçileridir" Hz. Muhammed (s.a.v.)
  273 "Hac, zayıf olan her kişinin cihadıdır" Hz. Muhammed (s.a.v.)
  274 "Sen babanın yerine hacca git. Hayrın arttıramazsan, şerrini de arttıramazsın" Hz. Muhammed (s.a.v.)
  275 "Bana diğer Resûllerden farklı üç şey verildi;
  1) Ganimetler bana helal kılındı
  2) Bana şefaat etme yetkisi verildi
  3) Nebiler bir kavme iken ben bütün insanlara nebi olarak baas olundum.. (gönderildim)" Hz. Muhammed (s.a.v.)
  276 "Rüya Allah'tan, Hilm Şeytandandır" Hz. Muhammed (s.a.v.)
  277 "Dünya uyuyanın rüyası gibidir" Hz. Muhammed (s.a.v.)
  278 "Onu inkar edenin veya hafif görerek terk eyleyen kimsenin Allah iki yakasını bir araya getirmesin ve işlerini tamam etmesin" (Cuma namazı ile ilgili) Hz. Muhammed (s.a.v.)
  279 "Tabi kendileri için Adil ve Zalim bir imam bulunupta, Cuma kılmak imkanı varsa, bilmiş olunuz ki, o kimsenin başka namazı yoktur." Hz. Muhammed (s.a.v.)
  280 "İbrahim benim oğlumdur. O memede iken öldü. Onun iki tane süt annesi vardır. Süt müddetini cennete tamamlayacaktır." Hz. Muhammed (s.a.v.)
  281 "Onlar, o kimselerdir ki, görüldükleri zaman Allah zikredilir" Hz. Muhammed (s.a.v.)
  282 "Allah'tan Firdevs Cennetini isteyin, O Rahmanın arşına dayanır, bütün ırmaklar ondan çıkar" Hz. Muhammed (s.a.v.)
  283 "Beraat gecesinde, doğanlar, ölenler, rızıklar, hatta hacca gidenler belirlenir" Hz. Muhammed (s.a.v.)
  284 "Siyah cehennem ehlinin boyasıdır" Hz. Muhammed (s.a.v.)
  285 "Ahir zamanda sakalını siyaha boyayanlar çıkacaktır ki onlar cennet kokusu alamayacaklardır" Hz. Muhammed (s.a.v.)
  286 "Gençlerin en hayırlısı kendini yaşlılara benzeten, ihtiyarların en şerlisi kendini gençlere benzetendir" Hz. Muhammed (s.a.v.)
  287 "Hayatı komedi sayanlar son espiriyi iyi düşünsünler." Seneca
  288 "Başkalarından üstün olmamız önemli değildir. Önemli olan; dünkü halimizden üstün olmamızdır." Seneca
  289 "Eğer siz Newton'sanız başınıza düşen ELMA bir aksilik değildir." Zukianos
  290 "Kaptanın ustalığı deniz durgunken anlaşılmaz." Zukianos
  291 "Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar kötüdür." Eflâtun
  292 "En büyük zafer insanın kendine hakim olmasıdır." Eflâtun
  293 "Öl ve ol! işte bunu bilmiyorsan zavallı bir misafirsin karanlık yeryüzünde." Goethe
  294 "Söyleyecek sözü olmayan yüksek sesle konuşur." Konfiçyüs
  295 "Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen cevizin hepsini kabuk zanneder." Gazâli
  296 "Sakladığın bir sır senin esirindir. Açığa vurursan sen onun esiri olursun." Hz. Ali (r.a.)
  297 "Sabır; yüzünü ekşitmeden acıyı yudumlamaktır." Cüneyd-i Bağdadi
  298 "Ne kadar az bilirseniz o kadar şiddetle mudafa edersiniz." Berthard Russel
  299 "Ey Allah'ım senin dininin gayretiyle ve senin hoşnutluğunu sağlamak için beni katletmek üzere toplanan kullarını afveyle! ve merhamet eyle!. Çünkü aşikardır ki, eğer bana ilham ettiğini onlara ilham etseydin, onlar yaptıklarını yapmayacaklardı; eğer sen onlardan gizlemiş olduğun şeyi benden gizlemiş olsaydın, ben bu elemlerle muzdarip olmayacaktım." Hallac-ı Mansur
  300 "CÜCE dağa da çıksa CÜCE'dir. DEV kuyuya da girse DEV'dir..." Seneca
   
 2. S£V®

  S£V® Administrator Site Yetkilisi Administrator

  268,501
  65,734
  59
 3. zahide

  zahide Administrator Site Yetkilisi Administrator

  163,380
  1,826
  38


  Çok güzel konular sağol ali
   
Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş