Göktepe köyü nün tarihcesi, Eskisehir Sivrihisar Göktepe köyü tarihçesi, Sivrihisar göktepe köyüyle

zahide 21 Haz 2008

 1. zahide

  zahide Administrator Site Yetkilisi Administrator

  165,715
  1,866
  38


  Göktepe, Eskişehir ilinin Sivrihisar ilçesine bağlı bir köydür.


  ====Göktepe köyü kürtulus savaşından önce kurulduğu bilinmektedir.Köyün yerlileri kürt kökenlidir.Daha sonra köye Afyon Emirdağan dan karabağ lı ve yörük lerden bekar(işçi)ve çoban olarak kişiler getirilmiş bunlar daha sonra köyün ağaları tarafından aileleri getirilmiş olup ikametleri köyde bulunmaktadır.daha sonra ortakçı olarak gelen Davulgalılardan köye yerleşmişlerdir.Köy ağalarının Urfa ve malatya civarından geldikleri sanılmaktadır.

  Bende köyün tarihiyle ilgili epey bir arastırma yaptım ve bulduklarımız sizlerle paylasacam..eğer sizlerinde elinde bilgiler varsa burada paylasalım..insan ne olursa olsun atalarının neren ne zaman geldiklerin merak ediyor...Nereden gelirsek gelelim ne olursak olalım..NE MUTLU TÜRKÜN DİYENEE...

  köyümüzün tarihiyle ilgili bilgiler asağıdadır..


  TÊRİKAN AŞİRETİ ÜZERİNE...  Özellikle aşiret isimlerinin farklı kişiler tarafından farklı telaffuz edilmesi ve bu konuda fazlaca kaynak olmaması bu tür yanlış anlaşılmaları doğal kılmaktadır. Ziya Gökalp'in `Kürt Aşiretleri Hakkında Sosyolojik Tetkikler' adlı kitabında aşiret üyelerinin kendilerini tanımladıkları gibi bir Têrikan aşiretinden bahsedilmemektedir. Têrikan olabileceği varsayılan bir Türkan aşiretinden bahsedilmektedir. Sözkonusu bu aşiretin aslen türk olup, türklüklerinin de farkında olduklarını vurgulayan Gökalp, ayrıca bunları kimi zaman aşiret olarak tanımlarken kimi zaman da aşiret olmadıklarını, hatta kabile dahi olmayıp Milli aşiretine bağlı birkaç aileden oluşan bir amare (oymak) olduklarını söylemektedir. Bütün bunların dışında Gökalp, Türkan oymağının Viranşehirde yerleşik olduğunu söylemektedir. Oysa Têrikan aşiretinin yerleşik olduğu bölge Diyarbakır'dır. Aşiretin üye sayısına gelince; sadece Orta Anadoludakiler yüzlerce ailedirler.

  Bu tür karışıklıkların, yanlış anlama ve anlaşılmaların sebebi yukarıda da belirtildiği gibi isimlerin herhangi bir artniyet olmaksızın farklı kişiler tarafından farklı telaffuz edilmeleridir. Ziya Gökalp'in `Türkan' olarak telaffuz ettiği aşiret, çok büyük bir olasılıkla Izady'in `The Kurds' adlı çalışmasında Milan (Milli) konfederasyonuna bağlı Tirkan aşiretidir. Ve bu aşiretin Têrikan aşiretiyle hiçbir alakası olmayıp, türk veya kürt kökenli oluşu konusunda da herhangi bir bilgi ( Ziya Gökalp'in: `Aslen Türk olduklarını da bilirler.' yorumu dışında ) yoktur.

  Aşiretin Orta Anadoluya göçünün hikayesini, aşiretin büyükleri köy odalarında, ev ziyaretlerinde, düğünlerde veya taziyelerde biraraya geldiklerinde hep şöyle anlatırlardı: `Bizler Diyarbakır ve çevresinde eşkiyalık yapıyormuşuz. Osmanlı bizlerle başedemeyince padişahın fermanıyla buralara sürülmüşüz. İlk olarak Ankara'nın Haymana kazasını yerleşim yeri olarak seçmişiz. Ancak ne varki daha önce oralara gelip yerleşmiş olan diğer kürt aşiretler, bizim aşiretin tamamının oraya yerleşmesini, ileride onlar için (özellikle aşiretin kavgacı, savaşçı yönü dikkate alındığında) sorun olabileceği endişesiyle istememişler ve kendi aralarında anlaşmış, bölgenin mülki idare amirlerine rüşvet vererek aşiretin dağınık bir şekilde Ankara, Konya ve Orta Anadolunun diğer kimi il ve ilçe sınırları içerisinde yerleşmesini sağlamışlardır.' Bu rivayetin ne kadarının doğru olduğu bilinmez, ancak gerçek olan birşey vardır ki, o da aşiretin gerçekten çok dağınık olduğudur. Haymana, Polatlı ve Cihanbeyli ilçelerinde, sakinlerinin tamamının Têrikan aşireti üyelerinden oluşan köy sayısı çok azdır. Buna karşın birçok köyde onlarca aile olarak yerleşik durumda olup, başka köylerde oturan aşiret üyeleriyle çok sık olmasa da ilişkileri hala vardır.


  Têrikan Aşiretinin Orta Anadoludaki Yerleşim Alanları

  Ankara, polatlı,Haymana,mogazkaya,yesilöz,Eskişehir, Sivrihisar,
  Polathisar disinda bu ilçeye bağlı iki-üç köyde daha yerleşik oldukları sanılmakta, ancak bu köylerin isimleri henüz öğrenilememiştir.


  Köşker (Kürt kökenli olduklarını bilmekte, ancak kürtçeyi konuşamamaktadırlar


  CANBEG ASiRETi FEDERASYONU
  Canbeg asiretide surgun bir asirettir.
  Onlarda ayni Raso asiretiyle hemen hemen ayni zamanda Ic anadolu'ya gelmistir. Geldikleri yerler ise MALATYA VE URFA'dir..
  Ama daha cok Malatya'dan geldikleri soylenir..
  Ic anadolu'da genellikle Konya'da fazladirlar.
  Aksaray'dada Canbeg asireti mensuplari bulunur.RLER iSE MALATYA VE URFA KURTLERiDiR.  ORTA ANADOLUYA GÖÇ VEREN YÖRELE
  Orta Anadolu’ya gelen Kürtlerin nereden geldikleri sorusu, bunların ne zaman geldikleri sorusu gibi son derece önemlidir. Ama bu alandaki bilgilerin son derece sınırlı olduğunu görüyoruz. Bu konu ayrı bir çalışmayı gerektiriyor. Anadolu’nun dışnda yaşayan başka yörelerden Kürtlerin, Orta Anadolu’ya göç ettikleri görülmüştür, Iran’dan göç eden Lek Kürtleri gibi. Özellikle Adana ve yöresinde yaşayan, daha sonraları başka yörelere göç eden Lek Kürtlerinin asıl yurtları Kermanşah’dır. Iran’da Lekistan denilen bir yöre de yaşamaktadırlar.55 Lek Kürtlerinin 1512 yılında Yavuz Sultan Selim ve güçlerine yardım ettikleri ve daha sonra Kozan yöresine yerleştikleri öne sürülmektedir. Araştırmacı Wolfram Eberhard bir incelemesinde Kozanoğullarının aslında Kürt olduğu ve zamanla Türkmenleştiklerini belirilmektedir.56 Daha sonraki yıllarda Kozanoğullarının daha güçlü olabilmek için bu kez cesaretleriyle tanınan Lek Kürtlerinin kızlarıyla evlenmeyi tercih ettikleri görülmüştür.57 Diğer yandan Kürt tarihçilerinden Celilê Celil’in ortaya çıkardığı iki belgede, Kozanoğullarından bazı kişilerin, örneğin bir Kürt olarak Kozanoğlu Süleyman Bey’in 1888 yılında Istanbul’daki Rus Büyük Elçiliğiyle ilişkiye geçtiği görülmektedir.58 Lek Kürtleri daha sonraları Anadolu’nun başka yörelerine dağılmışlardır. Urfa’da "Lekler Mahallesi" adında bir mahallenin olduğu söylenmektedir.
  Değişik kaynaklarda Kars, Ağrı, Muş, Van, Erzurum, Adıyaman ve Urfa yöresinden Kürtlerin farklı zamanlarda Orta Anadolu’ya göç ettikleri belirtilmektedir. Genellikle Kars ve yöresinde Kürt aristokrasisini temsil eden Torunlar denilen bir tabaka ve aşiretten bazı unsurların Orta Anadolu’da günümüze kadar varlık göstermiş olması, Kürdistan’dan buraya yönelik göçlerin tipik bir işaretidir. Kaynaklarda zaman zaman Mala Kosan (Köseler Konağı) diye adlandırılan bu aşiretten insanların ne zaman buraya geldikleri bilinmiyor.60 Örneğin Polatlı yöresinde Köseler ve Yunak yöresinde Torunlar adlı yerlerin bulunduğu saptanmıştır. Bu ilginç Kürt tabakası konusundaki bilgilerimiz son derece sınırlıdır: "Beyliğin irsi olarak intikal ettiği boylarda, bey ailesinin yanı sıra bir torun grubunun mevcudiyeti görülüyor. Bunlar konar-göçer teşekküllerin idarecileri ile beraber bir aristokrasi teşkil ediyorlardı".61 Fatma Yeşilöz ve Elife Kart’ın birlikte hazırladıkları bir lisans tezinde, Cihanbeyli’ye bağlı Gölyazı kasabasında asilzade olarak tanınan Torunoğulları adında bir aşiretin olduğu belirtilmektedir. Bazı aşiret adlarından açılmışken ilgimizi çeken Espkeşan yöresinden de söz etmek gerekir. Hütteroth’a göre Cihanbeyli ilçesinin güneyinde Kırkışla ve Dondurma köyleri arasında yer alan bu yerin adı Kürtçede Espkeşan veya Hespkeşan olarak bilinmektedir. Bu sözcük esp (at) ve keşan (çekmek) sözcüklerinden oluşmaktadır: "XIX. yüz yılda önce Esbkeşan adıyla anılan kasaba, daha sonra Akşehir Kazası’na bağlanarak Inevi adıyla bir nahiye durumuna getirildi. 30 Mayıs 1926’da da Cihanbeyli adıyla ilçe merkezi oldu. Bu adın yörede yaşayan Canbekli Aşireti’nden kaynaklandığı sanılmaktadır.62 Kürtçe bir sözcük olan Espkeşan sözcüğü ayrıca Orta Anadolu Kürtleri arasında bir aşiretin adı olarak biliniyor. Karaman ve yöresinde Atçeken adlı bir topluluğun yaşadığı öne sürülür. At kültürünün Kürtler arasında çok eski olmasının böyle bir adın ortaya çıkmasında etkili olduğu söylenebilir. Bazı kaynaklar XVIII. yüzyılda Muş yöresinden gelen Kürtlerin Konya’nın Kulu ilçesine yerleştiklerini ve Kürdistan’dan gelen Doykanlı aşiretine bağlı bazı göçmenlerin de XVII. yüzyılın başlarında Konya’nın Yunak ilçesine göç ettiklerini belirtirler.63 Kürdistan’dan Orta Anadolu’ya göç eden Kürtler aşiret ilişkilerini burada da sürdürmüşlerdir. Bu aşiretlerin yaşadıkları yerleşim alanlarına dayanarak ve bazı karşılaştırmalar sonucunda bu Kürtlerin nereden geldikleri konusunda belli ipuçlarına sahip olabiliriz. Örneğin Konya yöresindeki köyler üzerine 1945 yılında kaleme alınan bir kaynakta bu Kürt aşiretlerinin sadece Cihanbeyli yöresinde olanları şöyle sıralanmıştı;
  -Halekânlı Aşireti (Cihanbeyli kazasının Xelıka Doldurme ve Yapalı köylerinde)
  -Cüdkânlı Aşireti (Cihanbeyli kazasının Haremi Cütkanlı ve Yapalı Cütkanlı köylerinde)
  -Ömeranlı Aşireti (Kulu kazasının Ömeranlı, Çöpler, Beşkardeş köylerinde)
  -Sefkanlı Aşireti (Kulu kazasının Celep, Kürt Oğlu, Cihanbeyli kazasının Bulduk köylerinde
  -Kütük Uşağı Aşireti (Cihanbeyli kazasının Kütükuşağı köyünde)
  -Nasır Aşireti (Cihanbeyli kazasının Yeniceoba nahiyesinde ve Kuşca köyünde)
  -Meyhanlı Aşireti (Kulu kazasının Yazı Çayırı köyünde)
  -Cihanbeyli Aşireti (Cihanbeyli kazasının Sülüklü nahiyesinde, Beşışıklı, Sarıkaya, Boyalı, Zaferiye, Hatırlı, Içkışla, Hacımusalar, Kelhasan, Hacıömer Uşağı, Sinanlı köylerinde)
  -Ekecik Aşireti (Haymana kazasının Çimen, Kandil, Cihanbeyli kazasının Büyükbeşkavak, Küçükbeşkavak köylerinde).64
  Kürtlerin uzun yollar katlederek Kürdistan’dan çok uzak olan Orta Anadolu’ya yerleşmesinin bazı nedenleri olmalıdır. Bu nedenlerin başında hiç kuşkusuz sürgün olayları, Kürdistan’da süren savaşlar, aşiret çatışmaları, yoksulluk, kıtlık, işsizlik, evlilik-akrabalık ilişkileri ve kişisel tercihler gibi birçok neden gelmektedir. Örneğin Birinci Dünya Savaşı (1914-1918) yıllarında yüzbinlerce Kürt, Kürdistan’dan Anadolu’nun Batı yörelerine sürgün edilmişlerdir. Huzursuzluk ve gerginliklerin olduğu yöreleri Orta Anadolu’ya en çok göç veren yörelerin başında gelmiştir. Özellikle Rus saldırılarının yoğun olduğu Ağrı, Kars, Erzurum ve Muş gibi yörelerden göçlerin fazla olduğunu tahmin edebiliriz. Bu yıllarda çok geniş kapsamlı sürgün olayları yaşanmıştır. Bu sürgünler sonuc Bu yıllarda Erzurum, Van ve Bitlis yöresinden gelen Kürtlerin bir kesimi; Izmit, Samsun, Balıkesir gibi daha değişik yörelere iskân edilmişlerdir
  Sürgün Yeri
  ERZURUM, VAN, BİTLİS
   
 2. sardunya

  sardunya ÜYE

  155
  0
  0


  Ynt: GÖKTEPE KÖYÜ NÜN TARİHCESİ

  guzelbır tarıhce tşkler
   
 3. zahide

  zahide Administrator Site Yetkilisi Administrator

  165,715
  1,866
  38


  Ynt: GÖKTEPE KÖYÜ NÜN TARİHCESİ

  Tarihimizi bilelim demi, ne olursa olsun bence bilinmesinde fayda var en azından ataların nereden geldikleri soyun sopun demi ama..insallah daha çok bilgi toplayacam..
   
 4. axi

  axi ÜYE

  637
  0
  0


  Ynt: GÖKTEPE KÖYÜ NÜN TARİHCESİ

  [​IMG]
   


 5. sıgırcıklı beyto

  bu bilgiler için teşekür ederim. bunları bilmemiz ii oldu. benden sıgırcık ile ilgili birşeyler verebilirmiyim...
   
 6. burhanettin

  burhanettin ÜYE

  871
  0
  0


  Ynt: GÖKTEPE KÖYÜ NÜN TARİHCESİ

  elıne saglık halam aslımzı bilmemiz kadar iyi birsey olamaz diye dusunuyorum
   
 7. ufuk

  ufuk ÜYE

  349
  0
  0


  slm ben ufuk

  ellerin dert gormesin kimin teyzesi
   
 8. genc_hack_16

  genc_hack_16 Guest

  0
  0
  0


  Ynt: GÖKTEPE KÖYÜ NÜN TARİHCESİ

  pylsm icin tskler
   
 9. bozkurt

  bozkurt ÜYE

  26
  2
  0


  slm bir ricam olcaktim yardimci olursaniz sevinirim RADYODA kulanmak için VATAN REİS hareketli istiyorum mümkünse arkadaşlar NOT: özel mesajıma olarak gönderirseniz bulmam kolay olur şimdiden tşkrll RABBİM yar ve yardimciniz olsun her
  daim inşll
   
 10. zahide

  zahide Administrator Site Yetkilisi Administrator

  165,715
  1,866
  38


  konu yanlıs yere yazılmış,

  [​IMG]  [​IMG]
   
 11. burcuu

  burcuu tasarımcı Tasarımcı

  3,990
  0
  0


  emegine saglık paylaşım adına tskler zahidem
   
 12. sevilay63

  sevilay63 ÜYE

  4,513
  0
  0


  tesekkur ederimmm
   
 13. PeRiKıZı

  PeRiKıZı ÜYE

  8,592
  1
  0


  Paylaşım için teşekkürler..Emeklerinize sağlık..
   
 14. eXCaLiBuR

  eXCaLiBuR Guest

  0
  0
  0


  TskLer biLgiLer icin :)
   
 15. KAFKASKIZI

  KAFKASKIZI süper moderatör Site Yetkilisi Süper Moderatör

  56,566
  2,084
  0


  emeğine ellerine sağlık Zahide'm güzel paylaşımın için teşekkür ederim,
   
 16. zahide

  zahide Administrator Site Yetkilisi Administrator

  165,715
  1,866
  38


  teşekkürler sağ olun,
   
Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş