durdu kesik kullanıcısının son hareketleri

durdu kesik kullanıcısı için son hareket bilgisi mevcut değil.